امروز قیمت طلا 18 عیار صعودی بود و هر گرم آن ۱,۲۶۱,۹۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و یک هزار و نهصد ) تومان معامله شد.

امروز قیمت طلا 18 عیار صعودی بود و هر گرم آن ۱,۲۶۱,۹۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و یک هزار و نهصد ) تومان معامله شد.