بازار امروز شاهد افت ارزش هر گرم طلا 18 عیار است که به ۱,۱۵۸,۷۰۰ (یک میلیون و یکصد و پنجاه و هشت هزار و هفتصد ) تومان رسید.

بازار امروز شاهد افت ارزش هر گرم طلا 18 عیار است که به ۱,۱۵۸,۷۰۰ (یک میلیون و یکصد و پنجاه و هشت هزار و هفتصد ) تومان رسید.