بازار امروز شاهد افزایش ارزش هر گرم طلا 18 عیار است که به ۱,۱۶۴,۷۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و چهار هزار و هفتصد) تومان رسید.

بازار امروز شاهد افزایش ارزش هر گرم طلا 18 عیار است که به ۱,۱۶۴,۷۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و چهار هزار و هفتصد) تومان رسید.