طلا 18 عیار امروز کاهش ارزش را تجربه کرد و هر گرم آن ۱,۱۴۸,۱۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و هشت هزار و یکصد ) تومان معامله شد.

طلا 18 عیار امروز کاهش ارزش را تجربه کرد و هر گرم آن ۱,۱۴۸,۱۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و هشت هزار و یکصد ) تومان معامله شد.