ارزش هر گرم طلا 18 عیار امروز بالا رفت و به ۱,۱۸۰,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد هزار و دویست ) تومان رسید.

ارزش هر گرم طلا 18 عیار امروز بالا رفت و به ۱,۱۸۰,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد هزار و دویست ) تومان رسید.