هر گرم طلا 18 عیار امروز افزایش 28 هزار و 800 تومانی قیمت را تجربه کرد و ۱,۲۰۰,۰۰۰ (یک میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

هر گرم طلا 18 عیار امروز افزایش 28 هزار و 800 تومانی قیمت را تجربه کرد و ۱,۲۰۰,۰۰۰ (یک میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.