قیمت طلا 18 عیار امروز در بازار پایین آمد و هر گرم آن ۱,۱۷۶,۰۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار) تومان ارزش گذاری شد.

قیمت طلا 18 عیار امروز در بازار پایین آمد و هر گرم آن ۱,۱۷۶,۰۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار) تومان ارزش گذاری شد.