هر گرم طلا 18 عیار امروز در بازار افزایش قیمت را تجربه کرد و ۱,۰۸۹,۱۰۰ (یک میلیون و هشتاد و نه هزار و یکصد ) تومان ارزش گذاری شد.

هر گرم طلا 18 عیار امروز در بازار افزایش قیمت را تجربه کرد و ۱,۰۸۹,۱۰۰ (یک میلیون و هشتاد و نه هزار و یکصد ) تومان ارزش گذاری شد.