طلا 18 عیار امروز افزایش قیمت را تجربه کرد و به ۱,۰۵۹,۰۰۰ (یک میلیون و پنجاه و نه هزار) تومان رسید.

طلا 18 عیار امروز افزایش قیمت را تجربه کرد و به ۱,۰۵۹,۰۰۰ (یک میلیون و پنجاه و نه هزار) تومان رسید.