در معاملات امروز قیمت طلا 18 عیار پایین آمد و هر گرم ۱,۲۳۴,۴۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و چهار هزار و چهارصد) تومان خرید و فروش شد.

در معاملات امروز قیمت طلا 18 عیار پایین آمد و هر گرم ۱,۲۳۴,۴۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و چهار هزار و چهارصد) تومان خرید و فروش شد.