معاملات امروز در حالی پیگیری شد که قیمت طلا 18 عیار افزایش یافت و به ۱,۲۷۷,۶۰۰ (یک میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و ششصد) تومان رسید.

معاملات امروز در حالی پیگیری شد که قیمت طلا 18 عیار افزایش یافت و به ۱,۲۷۷,۶۰۰ (یک میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و ششصد) تومان رسید.