در جریان معاملات امروز قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا 18 عیار ۱,۲۰۴,۴۰۰ (یک میلیون و دویست و چهار هزار و چهارصد ) تومان نرخ گذاری شد.

در جریان معاملات امروز قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا 18 عیار ۱,۲۰۴,۴۰۰ (یک میلیون و دویست و چهار هزار و چهارصد ) تومان نرخ گذاری شد.