معاملات امروز در حالی پایان یافت که قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا 18 عیار، ۱,۱۶۸,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و نهصد) تومان نرخ گذاری شد….

معاملات امروز در حالی پایان یافت که قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا 18 عیار، ۱,۱۶۸,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و نهصد) تومان نرخ گذاری شد.