در جریان فعالیت امروز بازار قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا 18 عیار، ۱,۱۷۲,۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و دو هزار و هشتصد ) تومان معامله شد.

در جریان فعالیت امروز بازار قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا 18 عیار، ۱,۱۷۲,۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و دو هزار و هشتصد ) تومان معامله شد.