معاملات امروز در حالی پیگیری شد که قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا 18 عیار، ۱,۱۷۱,۴۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد) تومان نرخ گذاری شد….

معاملات امروز در حالی پیگیری شد که قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا 18 عیار، ۱,۱۷۱,۴۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد) تومان نرخ گذاری شد.