امروز قیمت طلا در بازار بالا رفت و هر گرم طلا 18 عیار ۱,۱۶۲,۴۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و چهارصد ) تومان نرخ گذاری شد.

امروز قیمت طلا در بازار بالا رفت و هر گرم طلا 18 عیار ۱,۱۶۲,۴۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و چهارصد ) تومان نرخ گذاری شد.