در پایان امروز قیمت طلا 18 عیار افزایش یافت و هر گرم به ۲,۶۴۰,۶۰۰ (دو میلیون و ششصد و چهل هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۵.۰۴ درصدی داشته است….

در پایان امروز قیمت طلا 18 عیار افزایش یافت و هر گرم به ۲,۶۴۰,۶۰۰ (دو میلیون و ششصد و چهل هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۵.۰۴ درصدی داشته است.