در پایان امروز قیمت طلا 18 عیار بالا رفت و هر گرم به ۲,۵۰۷,۴۰۰ (دو میلیون و پانصد و هفت هزار و چهارصد) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۶.۸۵ درصدی داشته است….

در پایان امروز قیمت طلا 18 عیار بالا رفت و هر گرم به ۲,۵۰۷,۴۰۰ (دو میلیون و پانصد و هفت هزار و چهارصد) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۶.۸۵ درصدی داشته است.