امروز قیمت طلا ۱۸ عیار صعودی شد و هر گرم به ۲,۴۲۱,۴۰۰ (دو میلیون و چهارصد و بیست و یک هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۸ درصدی داشته است….

امروز قیمت طلا ۱۸ عیار صعودی شد و هر گرم به ۲,۴۲۱,۴۰۰ (دو میلیون و چهارصد و بیست و یک هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۸ درصدی داشته است.