امروز قیمت طلا 18 عیار کاهشی بود و هر گرم با تجربه افت ۰.۱۵ درصدی، ۲,۵۳۵,۱۰۰ (دو میلیون و پانصد و سی و پنج هزار و یکصد ) تومان نرخ گذاری و معامله شده است….

امروز قیمت طلا 18 عیار کاهشی بود و هر گرم با تجربه افت ۰.۱۵ درصدی، ۲,۵۳۵,۱۰۰ (دو میلیون و پانصد و سی و پنج هزار و یکصد ) تومان نرخ گذاری و معامله شده است.