دلار امروز با نرخ ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان همچنان در مرز کانال ۱۶ هزار تومان ایستاده‌است و سکه نیز با افزایش حدود ۵۰ هزار تومانی نسبت به آخرین روز معاملاتی، از ۶میلیون تومان عبور کرد….

دلار امروز با نرخ ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان همچنان در مرز کانال ۱۶ هزار تومان ایستاده‌است و سکه نیز با افزایش حدود ۵۰ هزار تومانی نسبت به آخرین روز معاملاتی، از ۶میلیون تومان عبور کرد.