امروز در بازار قیمت طلا روند نزولی را تجربه کرد، قیمت سکه امامی هم 120 هزار تومان پایین آمد و به 14,000,000 (چهارده میلیون) تومان رسید. دلار هم کاهش قیمت داشت….

امروز در بازار قیمت طلا روند نزولی را تجربه کرد، قیمت سکه امامی هم 120 هزار تومان پایین آمد و به 14,000,000 (چهارده میلیون) تومان رسید. دلار هم کاهش قیمت داشت.