امروز قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته پایین آمد و با افت 20 هزار تومانی که تجربه کرد، 13,410,000 (سیزده میلیون و چهارصد و ده هزار) تومان معامله شد. قیمت طلا اما بالا رفت….

امروز قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته پایین آمد و با افت 20 هزار تومانی که تجربه کرد، 13,410,000 (سیزده میلیون و چهارصد و ده هزار) تومان معامله شد. قیمت طلا اما بالا رفت.