امروز قیمت سکه در بازار روند صعودی را تجربه کرد و با افزایش 30 هزار تومانی، 12,485,000 (دوازده میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد. قیمت طلا هم بالا رفت….

امروز قیمت سکه در بازار روند صعودی را تجربه کرد و با افزایش 30 هزار تومانی، 12,485,000 (دوازده میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد. قیمت طلا هم بالا رفت.