معاملات امروز در حالی پیگیری شد که قیمت سکه کاهش 75 هزار تومانی را تجربه کرد و به 12,380,000 (دوازده میلیون و سیصد و هشتاد هزار) تومان رسید. قیمت دلار هم کاهش یافت….

معاملات امروز در حالی پیگیری شد که قیمت سکه کاهش 75 هزار تومانی را تجربه کرد و به 12,380,000 (دوازده میلیون و سیصد و هشتاد هزار) تومان رسید. قیمت دلار هم کاهش یافت.