امروز بازار شاهد افت قیمت سکه امامی است که به 13,160,000 (سیزده میلیون و یکصد و شصت هزار) تومان رسید. قیمت طلا اما بالا رفت.

امروز بازار شاهد افت قیمت سکه امامی است که به 13,160,000 (سیزده میلیون و یکصد و شصت هزار) تومان رسید. قیمت طلا اما بالا رفت.