در پایان روز قیمت طلا و سکه بالا رفت، قیمت دلار هم 310 تومان بالا رفت و به ۲۹,۲۴۰ (بیست و نه هزار و دویست و چهل ) تومان رسید.

در پایان روز قیمت طلا و سکه بالا رفت، قیمت دلار هم 310 تومان بالا رفت و به ۲۹,۲۴۰ (بیست و نه هزار و دویست و چهل ) تومان رسید.