طلا و سکه امروز گران شدند، قیمت دلار هم 270 تومان افزایش یافت و به ۲۷,۳۷۰ (بیست و هفت هزار و سیصد و هفتاد) تومان رسید.

طلا و سکه امروز گران شدند، قیمت دلار هم 270 تومان افزایش یافت و به ۲۷,۳۷۰ (بیست و هفت هزار و سیصد و هفتاد) تومان رسید.