دلار امروز ارزان شد و با افت قیمت 550 تومانی، ۲۶,۹۵۰ (بیست و شش هزار و نهصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد. طلا و سکه هم ارزان شدند.

دلار امروز ارزان شد و با افت قیمت 550 تومانی، ۲۶,۹۵۰ (بیست و شش هزار و نهصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد. طلا و سکه هم ارزان شدند.