دلار امروز کاهش قیمت 70 تومانی را تجربه کرد و ۲۷,۷۵۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و پنجاه) تومان ارزش گذاری شد. قیمت طلا و سکه هم کاهش یافت.

دلار امروز کاهش قیمت 70 تومانی را تجربه کرد و ۲۷,۷۵۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و پنجاه) تومان ارزش گذاری شد. قیمت طلا و سکه هم کاهش یافت.