قیمت ها امروز در بازار بالا رفت، قیمت دلار هم 430 تومان افزایش یافت و به ۲۷,۵۵۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت ها امروز در بازار بالا رفت، قیمت دلار هم 430 تومان افزایش یافت و به ۲۷,۵۵۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید.