قیمت دلار امروز 140 تومان پایین آمد و به ۲۷,۰۵۰ (بیست و هفت هزار و پنجاه ) تومان رسید. طلا و سکه هم ارزان شدند.

قیمت دلار امروز 140 تومان پایین آمد و به ۲۷,۰۵۰ (بیست و هفت هزار و پنجاه ) تومان رسید. طلا و سکه هم ارزان شدند.