دلار امروز افت 140 تومانی قیمت را تجربه کرد و ۲۷,۰۵۰ (بیست و هفت هزار و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد. سکه هم ارزان شد.

دلار امروز افت 140 تومانی قیمت را تجربه کرد و ۲۷,۰۵۰ (بیست و هفت هزار و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد. سکه هم ارزان شد.