قیمت طلا و سکه بالا رفت، دلار هم رشد 60 تومانی قیمت را تجربه کرد و ۲۵,۷۸۰ (بیست و پنج هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت طلا و سکه بالا رفت، دلار هم رشد 60 تومانی قیمت را تجربه کرد و ۲۵,۷۸۰ (بیست و پنج هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.