امروز قیمت دلار 30 تومان پایین آمد و به ۲۸,۱۳۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و سی ) تومان رسید. قیمت طلا هم کاهش یافت.

امروز قیمت دلار 30 تومان پایین آمد و به ۲۸,۱۳۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و سی ) تومان رسید. قیمت طلا هم کاهش یافت.