امروز قیمت دلار در بازار 20 تومان صعود داشت و به ۲۸,۱۴۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و چهل) تومان رسید. طلا و سکه اما ارزان شدند.

امروز قیمت دلار در بازار 20 تومان صعود داشت و به ۲۸,۱۴۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و چهل) تومان رسید. طلا و سکه اما ارزان شدند.