امروز قیمت طلا بالا رفت، قیمت دلار هم 30 تومان افزایش یافت و به ۲۸,۶۶۰ (بیست و هشت هزار و ششصد و شصت ) تومان رسید.

امروز قیمت طلا بالا رفت، قیمت دلار هم 30 تومان افزایش یافت و به ۲۸,۶۶۰ (بیست و هشت هزار و ششصد و شصت ) تومان رسید.