قیمت ها امروز در بازار افزایش یافت، قیمت دلار هم 300 تومان بالا رفت و به ۲۸,۱۰۰ (بیست و هشت هزار و یکصد ) تومان رسید.

قیمت ها امروز در بازار افزایش یافت، قیمت دلار هم 300 تومان بالا رفت و به ۲۸,۱۰۰ (بیست و هشت هزار و یکصد ) تومان رسید.