امروز در بازار قیمت سکه بالا رفت، قیمت دلار اما 60 تومان پایین آمد و به ۲۷,۷۷۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و هفتاد) تومان رسید.

امروز در بازار قیمت سکه بالا رفت، قیمت دلار اما 60 تومان پایین آمد و به ۲۷,۷۷۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و هفتاد) تومان رسید.