در پایان امروز قیمت ها بالا رفت و قیمت دلار هم 200 تومان رشد داشت و به ۲۷,۸۳۰ (بیست و هفت هزار و هشتصد و سی ) تومان رسید.

در پایان امروز قیمت ها بالا رفت و قیمت دلار هم 200 تومان رشد داشت و به ۲۷,۸۳۰ (بیست و هفت هزار و هشتصد و سی ) تومان رسید.