در پایان امروز قیمت طلا و سکه کاهش یافت، قیمت دلار هم 40 تومان پایین آمد و به ۲۷,۵۵۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و پنجاه) تومان رسید.

در پایان امروز قیمت طلا و سکه کاهش یافت، قیمت دلار هم 40 تومان پایین آمد و به ۲۷,۵۵۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و پنجاه) تومان رسید.