در پایان امروز بازار شاهد افزایش قیمت طلا و سکه است، قیمت دلار هم با رشد 130 تومانی، ۲۷,۵۹۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و نود) تومان نرخ گذاری شد.

در پایان امروز بازار شاهد افزایش قیمت طلا و سکه است، قیمت دلار هم با رشد 130 تومانی، ۲۷,۵۹۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و نود) تومان نرخ گذاری شد.