در معاملات امروز قیمت طلا بالا رفت، قیمت دلار هم 100 تومان افزایش یافت و به ۲۷,۴۵۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.

در معاملات امروز قیمت طلا بالا رفت، قیمت دلار هم 100 تومان افزایش یافت و به ۲۷,۴۵۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.