امروز قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم به ۲,۴۲۱,۴۰۰ (دو میلیون و چهارصد و بیست و یک هزار و چهارصد ) تومان رسید که رشد ۰.۸۸ درصدی داشته است. قیمت سکه و دلار هم صعود کرد….

امروز قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم به ۲,۴۲۱,۴۰۰ (دو میلیون و چهارصد و بیست و یک هزار و چهارصد ) تومان رسید که رشد ۰.۸۸ درصدی داشته است. قیمت سکه و دلار هم صعود کرد.