در بازار قیمت دلار امروز ثابت ماند و به ۴۲,۳۵۲ (چهل و دو هزار و سیصد و پنجاه و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است. قیمت طلا اما روند کاهشی داشت….

در بازار قیمت دلار امروز ثابت ماند و به ۴۲,۳۵۲ (چهل و دو هزار و سیصد و پنجاه و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است. قیمت طلا اما روند کاهشی داشت.