بازار طلا در چند روز گذشته شاهد پیشروی قیمت طلا و قیمت سکه بود اما از روز گذشته این دو فلز گران بها از نفس افتادند.

بازار طلا در چند روز گذشته شاهد پیشروی قیمت طلا و قیمت سکه بود اما از روز گذشته این دو فلز گران بها از نفس افتادند.