اقتصادنیوز: در بازار امروز قیمت سکه و قیمت نیم سکه کاهش یافت اما قیمت دلار متشکل اندکی رشد کرد.

اقتصادنیوز: در بازار امروز قیمت سکه و قیمت نیم سکه کاهش یافت اما قیمت دلار متشکل اندکی رشد کرد.