قیمت سکه طرح جدید امروز بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید امروز بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.