قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز در بازار ۳۰ میلیون تومان معامله شد.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز در بازار ۳۰ میلیون تومان معامله شد.