قیمت دلار در شروع معاملات امروز 25 هزار و 500 تومان بود. قیمت دلار با ثبت تغییراتی مثبت در پایان معاملات نیمه اول روز روی 25 هزار و 670 تومان قرار گرفت….

قیمت دلار در شروع معاملات امروز 25 هزار و 500 تومان بود. قیمت دلار با ثبت تغییراتی مثبت در پایان معاملات نیمه اول روز روی 25 هزار و 670 تومان قرار گرفت.